PRIMA MUSIC AS

Telefon: 95 75 83 93

E-post: irene@primamusic.no

 

Postadresse:

Fjellstrandveien 10, 1458 Fjellstrand

 

Org.nr: 966 646 683 MVA

Bankkonto: 9235 21 02905

 

Daglig leder: Lars Overhalden Tlf: 48 25 05 13   E-post: lars@primamusic.no

 

 

Kontaktskjema

Alle feltene må fylles ut